Aansprakelijkheidsrecht


Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht bevat vele verschillende onderdelen. Als iemand schade oploopt, kan het zijn dat een ander daarvoor verantwoordelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld vaak voor bij verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten, bouw- of constructiefouten, beroepsfouten (door bijvoorbeeld artsen, advocaten, architecten, accountants en constructeurs) contracten waarin iets mis gaat en producten die niet aan de eisen voldoen. Steeds vaker worden in deze situaties schadeclaims ingediend.

Brouwer Advocatuur kan u helpen om claims te voorkomen, te weerleggen of juist in te stellen. Ook kan Brouwer Advocatuur u adviseren teneinde uw schade te beperken. Brouwer is deskundig op de vele onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht.

Het verhalen van schade is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onmogelijk. Omdat de vraag wie aansprakelijk is vaak discussies opleveren. Of omdat bijvoorbeeld de aard en de omvang van de schade niet eenvoudig vast te stellen zijn. De niet altijd even eenvoudig te doorgronden regelgeving, maakt het niet gemakkelijker. Brouwer Advocatuur adviseert u dan ook om kritisch te kijken naar de vastlegging van aansprakelijkheid in overeenkomsten.

Brouwer Advocatuur kan u met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht op de volgende gebieden juridisch advies en deskundige ondersteuning bieden:

  • Verkeersaansprakelijkheid
  • Medische aansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Arbeidsongevallen