Contractenrecht en Algemene voorwaarden


Contractenrecht en Algemene voorwaarden

Commerciële contracten zijn noodzakelijk wanneer partijen de juridische aspecten van hun samenwerking wensen vast te leggen. Het is van belang dat de overeenkomsten op juiste wijze opgesteld en beoordeeld worden, zodat voorkomen wordt dat u in een procedure verzeild raakt, dan wel dat er bij een geschil op een effectieve wijze geprocedeerd wordt.

Met betrekking tot het contractenrecht biedt Brouwer Advocatuur u op de volgende gebieden juridisch advies en ondersteuning:

  • Koopovereenkomsten
  • Huurovereenkomsten
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Aannemingsovereenkomsten
  • Vaststellingsovereenkomsten
  • Franchiseovereenkomst
  • Opstellen van overige contracten
  • Algemene voorwaarden

Uiteraard zijn in het contractenrecht algemene voorwaarden zeer belangrijk geworden. Algemene voorwaarden zijn ‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd’.

Uit de artikelen 6: 233 en 234 BW blijkt dat u de algemene voorwaarden ‘ter hand moet stellen’ van uw contractspartij. Een beetje juridisch taalgebruik: u moet de algemene voorwaarden gewoon geven aan de andere partij en dat moet u ook kunnen bewijzen. Hoe gaat dat dan als u via een website verkoopt? Het beste is dan de algemene voorwaarden met een e-mail mee te sturen en te vragen om bevestiging. Eventueel kan het door het plaatsen van een pdf-bestand op uw website, zodat deze toegankelijk zijn voor uw contractspartij.

Als u handelt met een consument dan moet u goed de lijst van artikel 6: 236 BW (de zogenaamde zwarte lijst) lezen, want de daarin genoemde algemene voorwaarden (bijvoorbeeld ontnemen van recht om prestatie op te eisen) worden als onredelijk bezwarend beschouwd. De algemene voorwaarden van de grijze lijst van artikel 6: 236 BW bevat algemene voorwaarden die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, maar u mag tegenbewijs leveren.

Brouwer Advocatuur kan uw onderneming voorzien van algemene voorwaarden op maat. Ook kan zij de door uw onderneming gehanteerde voorwaarden tegen het licht houden en waar nodig aanpassingen voorstellen. Dit alles is mogelijk tegen een voorafgaand aan de opdracht overeengekomen fixed fee, zodat u weet wat een en ander u gaat kosten.