Huurrecht


Huurrecht

Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen de huurder en verhuurder bij huur van woonruimte, kantoorruimte en middenstandsbedrijfsruimte. Brouwer Advocatuur volgt de ontwikkelingen in het huurrecht op de voet en heeft dan ook een ruime ervaring in het huurrecht. Het huurrecht regelt de verhoudingen tussen de huurder en verhuurder bij huurzaken die betrekking hebben op, woonruimtes, (middenstand-)bedrijfsruimtes en kantoorruimtes.

Voor deskundig juridisch advies op het gebied van het huurrecht kunt U bij Brouwer Advocatuur terecht met vragen over de volgende onderwerpen:

 • Huurovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Huurrecht woonruimte
 • Huurrecht bedrijfsruimte
 • Huurprijsbescherming en aanpassing
 • Huuropzegging, beĆ«indiging huurcontract en ontruiming
 • Opleveringsproblematiek
 • Gebreken aan het gehuurde
 • Renovatie
 • Indeplaatsstelling bij verkoop van een bedrijf
 • Onderhuur
 • BeĆ«indiging huurcontract
 • Huurincasso

Afspraak maken met een huurrechtadvocaat

In de volgende situaties is het verstandig om direct contact op te nemen met Brouwer Advocatuur:

 • Indien u van uw huurder af wilt
 • Indien uw verhuurder van u af wilt
 • Indien u ontruimd dreigt te worden
 • Indien een huurder overlast veroorzaakt
 • Indien uw huurder de huur niet betaalt
 • Indien uw verhuurder geen onderhoud pleegt