Incasso


Incasso

Er is niets vervelender dan wanneer uw afnemers of klanten niet of slecht betalen. Toch is dit een regelmatig terugkomend probleem in het zakelijk verkeer.

Het komt vaak voor dat  facturen ver na de vervaltermijn onbetaald blijven, terwijl de vordering wel wordt erkend. Meestal heeft u zelf al van alles gedaan om uw debiteuren tot betaling aan te manen. Er kan sprake zijn van betalingsonmacht.

In dit soort gevallen kan Brouwer Advocatuur u helpen met snelle en doeltreffende acties. Brouwer Advocatuur heeft ruime ervaring als incasso advocaat, onder meer bij het voeren van incasso kort gedingen, het aanvragen van faillissement en het leggen van conservatoir en executoriaal beslag. Uiteraard vraagt ieder geval voor een eigen aanpak die vooraf met u besproken wordt.

Brouwer Advocatuur werkt veel voor ondernemingen in het MKB. Dat betekent dat ons kantoor het verlengstuk van uw afdeling debiteurenbeheer kan zijn (termijnen, termijnbewaking, aanmaningen en sommaties, betalingsregelingen), maar ook het gehele incassotraject voor onze rekening kunnen nemen. Daarbij wordt te allen tijde de bestaande klantrelatie gerespecteerd.

Bovendien kunnen wij u bijstaan voor een scherp incassotarief.