Letselschaderecht


Letselschade

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, zowel op straat, als op het werk, als thuis. Vaak vallen de gevolgen mee, maar het komt ook regelmatig voor dat de schade erg groot is. U krijgt te maken met allerlei extra kosten (huishoudelijke hulp, extra voorzieningen, medische kosten die de zorgverzekeraar niet betaalt zoals het “eigen risico”) en vaak heeft een ongeval ook invloed op het inkomen door “verlies van verdienvermogen”.

Schadevergoeding

U komt, als slachtoffer, te staan voor allerlei vragen en problemen waar uw hoofd niet naar staat. U bent immers bezig met de verwerking van hetgeen u overkomen is en het werken aan herstel op fysiek gebied, maar vaak ook op psychisch gebied. Voor het vergoed krijgen van de schade waarop u daadwerkelijk recht hebt, is juridische kennis en deskundigheid een vereiste.

Wanneer u letsel heeft opgelopen, kunt u ervan op aan de Brouwer Advocatuur u van deskundig advies kan voorzien met betrekking tot de schadevergoeding. Jacqueline Brouwer is een betrokken advocaat. Zij kan u bijstaan bij de vaststelling van de aansprakelijkheid en regelt de afwikkeling van de schade voor u.

Kosteloos

Zodra de aansprakelijkheid is erkend is de aansprakelijke partij (dit is vaak diens verzekeringsmaatschappij) gehouden de advocaatkosten te vergoeden, mits er geen sprake is van een procedure bij de rechtbank en mits deze in redelijke verhouding staan tot de schade. De advocaatkosten worden dan ook rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij in rekening gebracht.

Kortom: U wordt bijgestaan door een deskundige advocaat op het gebied van letselschades en het kost u niets.

Uw eerste adviesgesprek met Jacqueline Brouwer is altijd GRATIS.

Gratis Inloopspreekuur Letselschade

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval, een verkeersongeluk, mishandeling, of een medische misser en heeft u als gevolg daarvan letsel opgelopen, dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding.

Voor een geheel vrijblijvend adviesgesprek speciaal voor letselschadeslachtoffers nodig ik u uit voor het inloopspreekuur op het kantooradres aan de Snekerpoort nr. 9 te Bolsward, op de donderdagen van 13:00-15.00 uur. U kunt uw zaak kosteloos voorleggen aan Jacqueline Brouwer en krijgt advies over de mogelijkheden voor schadevergoeding.

Indien de donderdag u niet schikt of indien u liever op een ander tijdstip of op een andere locatie uw zaak voorlegt, dan kunt u een afspraak maken voor een kosteloos eerste gesprek of telefonisch advies via 0515-209001.