Reikwijdte zorgplicht werkgever voor de veiligheid van werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten