Vertegenwoordigingsbevoegdheden bij ondernemingen Deel I: de BV