Vertegenwoordigingsbevoegdheden bij ondernemingen: Deel II: de personenvennootschappen